Đăng nhập để nhận bản tin của Skinceuticals

Để nhận bản tin, những cập nhật mới nhất của chúng tôi và xu hướng thẩm mỹ da mới nhất

Đóng

Đăng nhập hoặc đăng ký

Chưa có tài khoản?

Đăng ký>

Skinceuticals - Advanced Skincare Backed by Science

Tìm kiếm Chuyên gia chăm sóc da

HYALURONIC ACID

Why add Hyaluronic Acid to your skin care routine?

Hyaluronic acid is the body's natural hydrator, making it an excellent moisturizer when applied topically. A natural humectant, hyaluronic acid is capable of holding 1,000 times its own weight in water.

banner_ingredient_00.jpg

Skin Ceuticals

Your browser isn't supported

You can download a new browser :

Firefoxgoogle chromeoperainternet explorer