Đăng nhập để nhận bản tin của Skinceuticals

Để nhận bản tin, những cập nhật mới nhất của chúng tôi và xu hướng thẩm mỹ da mới nhất

Đóng

Đăng nhập hoặc đăng ký

Chưa có tài khoản?

Đăng ký>

Skinceuticals - Advanced Skincare Backed by Science

Tìm kiếm Chuyên gia chăm sóc da

FERULIC ACID

Why add Ferulic Acid to your skin care routine?

Ferulic acid neutralizes free radicals and complements the antioxidant benefits of vitamins C and E for visible aging benefits. This powerful antioxidant can be found in the cell walls of plants such as wheat, rice, peanuts, oranges and apples.

banner_ingredient_00.jpg

Skin Ceuticals

Your browser isn't supported

You can download a new browser :

Firefoxgoogle chromeoperainternet explorer